url niezgodny z rzeczywistym dostepem SPOTKANIE Z PANIĄ SĘDZIĄ ANNĄ MARIĄ WESOŁOWSKĄ - Szkoła Podstawowa nr 202 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Łodzi

SPOTKANIE Z PANIĄ SĘDZIĄ ANNĄ MARIĄ WESOŁOWSKĄ

22 lutego 2018 r. w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Łodzi odbył się cykl spotkań z sędzią Anną Marią Wesołowską -  sędzią Sądu Okręgowego w Łodzi w stanie spoczynku, znaną z programów: „Sędzia Anna Maria Wesołowska” oraz „Wesołowska
i mediatorzy”.

Spotkania odbyły się w pięciu grupach:

  • w pierwszej  uczestniczyły 3 grupy przedszkolaków oraz uczniowie z klas I-II
  • w drugiej grupie uczestniczyły przedszkolaki
  • w trzeciej grupie uczniowie klas III, IV i V szkoły podstawowej
  • w czwartej uczniowie klas VI i VII szkoły podstawowej
  • ostatnie spotkanie odbyło się nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną

Sędzia Anna Maria Wesołowska gościła w naszej szkole już po raz drugi. Pierwsze spotkanie odbyło się w roku 2016, a temat dotyczył praw dzieci.

Tegoroczny cykl spotkań poświęcony był funkcjonowaniu dziecka w szkole i dziecka
w rodzinie. Sędzia Anna Maria Wesołowska uświadamiała dzieciom, gdzie istnieje granica między żartem, a wykroczeniem, między głupstwem a przestępstwem, jak odróżnić co jest dobre, a co złe.

Wśród omawianych zagadnień i przykładów znalazły się m.in. kopanie, bicie, niszczenie mienia, rozbój, wyśmiewanie, hejt w internecie, demoralizacja, zbyt wczesna inicjacja seksualna, grooming, cyberprzemoc, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, filmów, podszywanie się w Sieci pod kogoś wbrew jego woli,  używki. Pani Sędzia zachęcała uczniów do rozmów z dorosłymi i proszenia ich o pomoc. Starała się uwrażliwić młodych ludzi na konieczność reagowania na krzywdę innych. Zachęcała dzieci do założenia „kącika prawnego”.

Podczas spotkania z sędzią Anną Marią Wesołowską uczniowie poszerzyli informację
o pracy sędziego, o ścieżce kariery edukacyjnej w zawodzie sędziego, o wymaganiach dotyczących tego zawodu. Dzieci mogły przymierzyć togę Pani Sędzi oraz wziąć do ręki łańcuch sędziowski. Podczas spotkania dzieci zadawały pytania.

Podczas spotkania z rodzicami, nauczycielami i społecznością lokalną sędzia Anna Maria Wesołowska poruszyła tematy związane z popadaniem młodzieży w konflikty z prawem, przemocą fizyczną i psychiczną w rodzinie i szkole, zagrożeniami płynącymi z Internetu, zbyt wczesną inicjacją seksualną. Uwrażliwiła dorosłych, jak ważna jest umiejętność słuchania
i rozmawiania z młodym człowiekiem. Przypomniała rodzicom o obowiązku współpracy rodziców ze szkołą w organizowaniu kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży. Przykłady przekazane przez Panią sędzię uświadomiły  rodzicom, jak ważną rolę odgrywają oni w życiu
i rozwoju własnych dzieci. Sędzia, omawiając przykładowe sytuacje i przepisy prawa, powoływała się na własne doświadczenia z sali rozpraw.

Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską, która jest dla wielu osób autorytetem,
to bardzo ciekawa i interesująca lekcja, która z pewnością skłoni do przemyślenia swojego zachowania i do jego zmiany na lepsze oraz jednocześnie uwrażliwi na problemy najbliższego otoczenia.


Organizatorem spotkania była:

Wiesława Sobczyk - Dyrektor Zespoły Szkolno-Przedszkolnego nr 2 oraz Małgorzata Wach - doradca zawodowy.

Pani Sędzia Anna Maria Wesołowska. Pani Sędzia Anna Maria Wesołowska i uczniowie. Pani Sędzia Anna Maria Wesołowska i uczniowie. Pani Sędzia Anna Maria Wesołowska. Pani Sędzia Anna Maria Wesołowska. Pani Sędzia Anna Maria Wesołowska. Pani Sędzia Anna Maria Wesołowska. Pani Sędzia Anna Maria Wesołowska i uczennica. Uczniowie w trakcie spotkania Pani Sędzia Anna Maria Wesołowska i uczennica. Pani Dyrektor i Pani Sędzia, Pan Dzielnicowy. Pani Dyrektor, Pani Sędzia. Pani Dyrektor, Pani Sędzia, Pan Dzielnicowy Pani Sędzia, Rada Pedagogiczna, Pan Dzielnicowy, Rodzice. Pani Sędzia, Rada Pedagogiczna, Pan Dzielnicowy.