Dni wolne

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych

23 - 31 grudnia 2019 r. Zimowa przerwa świąteczna
 13 - 26  stycznia 2020 r.   Ferie zimowe
09 - 14 kwietnia 2020 r.  Wiosenna przerwa świąteczna
26 czerwca 2020 r.  Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
27 czerwca- 31 sierpnia 2020 r. Wakacje

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

13 września 2020 r. (piątek)          godz. 9.00-13.00 Święto szkoły-obchody przy ul. Grabieńskiej
14 października 2020 r.                 (poniedziałek) Dzień Edukacji Narodowej (świetlica od 7.00-17.00)
02-03 stycznia 2020 r.               (czwartek, piątek) Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-VIII       (świetlica od 7.00- 17.30)
12 czerwca 2020 r. (piątek) Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-VIII       (świetlica od 7.00- 17.30)

 Egzamin ósmoklasisty

21 kwietnia 2020 r. (wtorek), godz. 9.00 język polski
22 kwietnia 2020 r. (środa), godz. 9.00 matematyka
23 kwietnia 2020 r. (czwartek), godz. 9.00 język obcy nowożytny