Obiady

  Jadłospis nr 5 do 04-15.03.2019r.
 Jadłospis nr 4 do 18.02-01.03.2019r.

 

 Wpłat za obiady dokonują Państwo  na konto Zespołu Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Łodzi

Nr konta 39 1560 0013 2148 5913 8000 0003

(  w tytule podając imię i  nazwisko dziecka, klasa)

Koszt obiadu dla ucznia wynosi 3,50zł.

Zwracamy się z prośbą do Rodziców o przestrzeganie terminu wpłat za obiady dla dziecka w danym miesiącu. Uprzejmie informujemy, że niedokonanie wpłaty w terminie będzie skutkować skreśleniem dziecka z listy obiadowej  ( nie wydanie obiadu od następnego dnia po terminie).

W przypadku nieobecności w szkole ucznia albo rezygnacji z posiłku w danym dniu z innych przyczyn zwrotowi podlega dzienna opłata wniesiona za posiłek, z wyłączeniem dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie rezygnacji z posiłku.

Zgłoszenie nieobecności prosimy zgłaszać telefonicznie:

 42 648 41 70;  697 602 004 lub osobiście w sekretariacie szkoły. Nie odlicza się opłaty za niewykorzystany obiady w przypadku braku zgłoszenia w sekretariacie.

 

UWAGA:

Proszę rodziców o kontakt telefoniczny 42 648 41 70 lub osobisty ponieważ część uczniów ma nadpłaty w płatnościach za obiady.

Koszt obiadów:

  • m-c styczeń wynosi – 73,50 wpłata do 07 stycznia
  • m-c luty wynosi – 35,00 wpłata do 07 lutego
  • m-c marzec wynosi – 73,50 wpłata do 07 marca
  • m-c kwiecień-  45,50 wpłata do  05 marca
  • m-c maj -  70,00 wpłata do  07  maja
  • m-c czerwiec -  45,50 wpłata do  07 czerwca ( opłata w zależności czy uczeń będzie na zielonej szkole lub  wycieczce  ulegnie zmianie)


Obiady będą wydawane w godzinach:
11.00-11.20 – kl. I
11.25-11.50 – kl. II - III
12.35-13.00 – kl. IV - VIII