Obiady

Jadłospis nr 16 od 2-13.09.2019r.

 

 Wpłat za obiady dokonują Państwo  na konto Zespołu Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Łodzi

Nr konta 39 1560 0013 2148 5913 8000 0003

(  w tytule podając imię i  nazwisko dziecka, klasa)

Koszt obiadu dla ucznia wynosi 3,50zł.

Zwracamy się z prośbą do Rodziców o przestrzeganie terminu wpłat za obiady dla dziecka w danym miesiącu. Uprzejmie informujemy, że niedokonanie wpłaty w terminie będzie skutkować skreśleniem dziecka z listy obiadowej  ( nie wydanie obiadu od następnego dnia po terminie).

W przypadku nieobecności w szkole ucznia albo rezygnacji z posiłku w danym dniu z innych przyczyn zwrotowi podlega dzienna opłata wniesiona za posiłek, z wyłączeniem dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie rezygnacji z posiłku.

Zgłoszenie nieobecności prosimy zgłaszać telefonicznie:

 42 648 41 70;  697 602 004 lub osobiście w sekretariacie szkoły. Nie odlicza się opłaty za niewykorzystany obiady w przypadku braku zgłoszenia w sekretariacie.

 

 

Koszt obiadów:

    • m-c wrzesień wynosi – 70,00 wpłata do 09 września
    • m-c październik wynosi – 80,50 wpłata do 09 października
    • m-c listopad wynosi – 66,50 wpłata do 08 listopada
           m-c  grudzień-  52,50 wpłata do  09 grudnia


Obiady będą wydawane w godzinach:
11.00-11.20 – kl. I
11.25-11.50 – kl. II - III
12.35-13.00 – kl. IV - VIII