Licznik

44350 gości było na naszej stronie.

-56 dni do końca roku szkol.

Obiady

Jadłospis nr 13 od 18.06-29.06.2018r.
Jadłospis nr 11 od 21.05-01.06.2018r.
Jadłospis nr 10 od 07.05-18.05.2018r.
Jadłospis nr 9 od 23.04-04.05.2018r.
Jadłospis nr 8 od 09.04-20.04.2018r.
Jadłospis nr 7 od 26.03-06.04.2018r.
Jadłospis nr 6 od 12.03-23.03.2018r.
Jadłospis nr 5 od 26.02-09.03.2018r.
Jadłospis nr 4 od 12.02-23.02.2018r.
Jadłospis nr 2 od 15.01-26.01.2018r.
Jadłospis nr 1 od 03.01-12.01.2018r.
 

2017/2018 r.

Od 1 stycznia 2018r. wpłaty za obiady  należy dokonywać tylko na konto: w tytule podając imię i nazwisko dziecka oraz klasę


Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Łodzi
Nr konta 39 1560 0013 2148 5913 8000 0003


Koszt obiadu dla uczniów wynosi 3,00 zł.
Zwracamy się z prośbą do Rodziców o przestrzeganie terminu wpłat za obiady dla dziecka w danym miesiącu.
Uprzejmie informujemy, że niedokonanie wpłaty w terminie będzie skutkować skreśleniem dziecka z listy obiadowej (nie wydanie obiadu od następnego dnia po terminie).

W przypadku nieobecności w szkole ucznia albo rezygnacji z posiłku w danym dniu z innych przyczyn zwrotowi podlega dzienna opłata wniesiona za posiłek, z wyłączeniem dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie rezygnacji z posiłku.

Zgłoszenie nieobecności prosimy zgłaszać telefonicznie 42-648-41-70; 697-602-004 lub osobiście w sekretariacie szkoły. Nie odlicza się opłaty za niewykorzystany obiady w przypadku braku zgłoszenia w sekretariacie.

UWAGA: Jednocześnie prosimy, aby wpłaty za poszczególne miesiące były dokonywane w miesiącu, którego dotyczą.

Koszt obiadów:

m-c styczeń wynosi – 57,00 wpłata do 08 stycznia 2018
m-c luty wynosi – 39,00 wpłata do 08 lutego 2018
m-c marzec wynosi – 60,00 wpłata do 08 marca
m-c kwiecień wynosi – 54,00 wpłata do dnia 06 kwietnia
m-c maj wynosi – 54,00 wpłata do dnia 08 maja
m-c czerwiec wynosi – 42,00 wplata do dnia 08 czerwca


Obiady będą wydawane w godzinach:
11.00-11.20 – kl. I
11.25-11.50 – kl. II - III
12.35-13.00 – kl. IV - VII