Licznik

56238 gości było na naszej stronie.

191 dni do końca roku szkol.

Obiady

Jadłospis nr 25 od 10.12-21.12.2018r.
Jadłospis nr 24 od 26.11-07.12.2018r.
Jadłospis nr 23 od 13.11-23.11.2018r.
Jadłospis nr 22 od 29.10-09.11.2018r.
Jadłospis nr 21 od 15-26.10.2018r.
Jadłospis nr 20 od 01-12.10.2018r.
Jadłospis nr 19 od 17 -28.09.2018r.
Jadłospis nr 18_2018 od_3_-14.09_2018r._

 Obiady wydawane będą od dnia 04 września (wtorek) po zapisie dziecka  w sekretariacie szkoły lub na listę u wychowawcy klasy w dniu 03 września.

Wpłat za obiady dokonują Państwo  na konto Zespołu Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Łodzi

Nr konta 39 1560 0013 2148 5913 8000 0003

( w tytule podając imię i  nazwisko dziecka, klasa)

Koszt obiadu dla ucznia wynosi 3,50zł.

Zwracamy się z prośbą do Rodziców o przestrzeganie terminu wpłat za obiady dla dziecka w danym miesiącu. Uprzejmie informujemy, że niedokonanie wpłaty w terminie będzie skutkować skreśleniem dziecka z listy obiadowej  ( nie wydanie obiadu od następnego dnia po terminie).

W przypadku nieobecności w szkole ucznia albo rezygnacji z posiłku w danym dniu z innych przyczyn zwrotowi podlega dzienna opłata wniesiona za posiłek, z wyłączeniem dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie rezygnacji z posiłku.

Zgłoszenie nieobecności prosimy zgłaszać telefonicznie:

 42 648 41 70;  697 602 004 lub osobiście w sekretariacie szkoły. Nie odlicza się opłaty za niewykorzystany obiady w przypadku braku zgłoszenia w sekretariacie.

Koszt obiadów:

  • m-c wrześniu wynosi – 66,50 wpłata do 07 września
  • m-c październik wynosi – 80,50 wpłata do 09 października
  • m-c listopad- 70,00 wpłata do 08 listopada
  • m-c grudzień - 52,50 wpłata do  07 grudnia


Obiady będą wydawane w godzinach:
11.00-11.20 – kl. I
11.25-11.50 – kl. II - III
12.35-13.00 – kl. IV - VIII