Podręczniki

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 202 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Łodzi


Instrukcja dla rodziców lub uczniów do multipodręczników wydawnictwa GWO

Podręczniki z wydawnictwa WSiP

Uczeń loguje się i jest dodany przez nauczyciela do klasy (może wtedy mieć do dyspozycji podręcznik w wersji elektronicznej do danego przedmiotu).
Dla klas IV - https://www.wsipnet.pl/ 
Dla klas V - VI  -  https://2014.wsipnet.pl/  uczniowie mają kody dostępu na końcu w podręczniku wydawnictwa WSiP