Rada Rodziców

Rada Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 202
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Łodzi
ul. Jugosłowiańska 2
92-720 Łodź

Konto Rady Rodziców
52 8781 0006 0030 0432 2000 0010

Rada rodziców - skład