Licznik

44350 gości było na naszej stronie.

-56 dni do końca roku szkol.

Zebrania

Zebrania i konsultacje w roku szkolnym 2017/2018

II półrocze

 

04.04.2018r. (środa) godz.16.30 - 19.00 - konsultacje dla rodziców uczniów kl. I – III

05.04.2018r. (czwartek) godz. 16.30 - 19.00 - konsultacje dla rodziców uczniów klasy IV - VII

23.05.2018r. (środa) godz. 17.00 - zebranie rodziców uczniów klas I - III

24.05.2018r. (czwartek) godz. 17.00 - zebranie rodziców uczniów klas IV - VII

 

Termin zebrań i konsultacji nie ulega zmianie, ale nauczyciele klas I - VII indywidualnie ustalają z rodzicami jeden z podanych terminów. Szczegółowe informacje wychowawcy klas i nauczyciele przedmiotowi umieszczają w e-dzienniku librus.