Zebrania

Zebrania i konsultacje w roku szkolnym 2018/2019

I półrocze

 

05.09.2018r. (środa) godz. 17.00 -  zebrania organizacyjne dla rodziców uczniów kl. I – III

06.09.2018r. (czwartek) godz. 17.00  zebrania organizacyjne  dla rodziców uczniów klasy IV - VIII

07.11.2018r. (środa) godz. 16.30-19.00  konsultacje dla rodziców uczniów klas I - III

08.11.2018r. (czwartek) godz. 16.30-19.00  konsultacje dla  rodziców uczniów klas IV - VIII

19.12.2018r. (środa) godz. 16.30-19.00 konsultacje dla rodziców uczniów kl.I - VIII (inf.nt. oceny przewidywanej za I półrocze)

20.12.2018r. (czwartek) godz. 16.30- 19.00 konsultacje dla rodziców kl.I - VIII ( inf.nt. oceny przewidywanej za I półrocze)

23.01. 2019r. (środa) godz. 17.00  zebrania dla rodziców uczniów kl.I-III

24.01.2019r. (czwartek) godz. 17.00  zebrania dla rodziców uczniów kl. IV - VIII

 

Termin zebrań i konsultacji nie ulega zmianie, ale nauczyciele klas I - VIII  indywidualnie ustalają         z rodzicami jeden z podanych terminów. Szczegółowe informacje wychowawcy klas i nauczyciele przedmiotowi umieszczają w e-dzienniku Librus.