Zebrania

Zebrania i konsultacje w roku szkolnym 2019/2020 - I półrocze

 

11-12.09.2019 r. (środa, czwartek)   Zebrania organizacyjne klas I-VIII

12.09.2019 r. (czwartek) godz. 18.30  Szkolenie dla rodziców "Odpowiedzialność rodziców za dziecko"

23-24.10.2019 r. (środa, czwartek) Konsultacje dla rodziców

11-12.12.2019 r. (środa, czwartek)  Konsultacje dla rodziców, informacja na temat oceny przewidywanej za I półrocze

08-09.01. 2020 r. (środa, czwartek) Zebranie - przekazanie informacji o ocenach za I półrocze i realizacja zadań wynikających  z planu pracy wychowawcy

Termin zebrań i konsultacji nie ulega zmianie - wychowawcy klas I - VIII o dniu i godzinie spotkania z rodzicami poinformują poprzez dziennik elektroniczny Librus.