Licznik

51316 gości było na naszej stronie.

245 dni do końca roku szkol.

Zebrania

Zebrania i konsultacje w roku szkolnym 2018/2019

I półrocze

 

05.09.2018r. (środa) godz. 17.00 -  zebrania organizacyjne dla rodziców uczniów kl. I – III

06.09.2018r. (czwartek) godz. 17.00  zebrania organizacyjne  dla rodziców uczniów klasy IV - VIII

07.11.2018r. (środa) godz. 16.30-19.00  konsultacje dla rodziców uczniów klas I - III

08.11.2018r. (czwartek) godz. 16.30-19.00  konsultacje dla   rodziców uczniów klas IV - VIII

09.01.2019r. (środa) godz. 16.30-19.00 konsultacje dla rodziców uczniów kl.I-III

10.01.2019r. (czwartek) godz. 16.30-19.00 konsultacje dla rodziców uczniów kl. IV - VIII

06.02. 2019r. (środa) godz. 17.00  zebrania dla rodziców uczniów kl.I-III

07.02.2019r. (środa) godz. 17.00  zebrania dla rodziców uczniów kl. IV - VIII

 

Termin zebrań i konsultacji nie ulega zmianie, ale nauczyciele klas I - VIII  indywidualnie ustalają         z rodzicami jeden z podanych terminów. Szczegółowe informacje wychowawcy klas i nauczyciele przedmiotowi umieszczają w e-dzienniku Librus.