Plan lekcji

 

Plan lekcji dla poszczególnych klas zamieszczony  po zalogowaniu na stronę Dziennika Elektronicznego Librus. 

Zakładka e-dziennik