Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Drodzy Uczniowie klas VIII i Rodzice

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl) zamieszczone zostały dokładne informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020.

W zakładce Rekrutacja 2019/2020 są m.in. najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Informacje adresowane są do rodziców i uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjów. Będą aktualizowane i uzupełniane.

W kuratoriach oświaty zostały utworzone punkty, w których można uzyskać informacje na temat rekrutacji. Pełna lista kontaktów również jest na stronie MEN we wspomnianej zakładce. 

Rekrutacja 2019/2020 – link do nowej zakładki na stronie MEN

 

WAŻNE DLA NASZYCH UCZNIÓW!

 

Na stronie Urzędu Miasta Łodzi w zakładce  Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych /ponadpodstawowych - link do strony UML, znajdują się bardzo ważne informacje dotyczące rekrutacji i naboru elektronicznego w roku szkolnym 2018/2019:

1. Terminy sprawdzianów kompetencji językowych, testów sprawności fizycznej, sprawdzianów umiejętności artystycznych dla uczniów starających się o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych, sportowych, artystycznych. 

2.  Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2018/2019. 

3. Zasady postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2018/2019.

4. Oferta liceów ogólnokształcących na rok szkolny 2018/2019.

5. Oferta szkół zawodowych na rok szkolny 2018/2019.

6. Informator do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019.     

Już teraz warto zapoznać się z zawartymi na stronie UML informacjami. Prosimy uczniów klas VIII i Rodziców o śledzenie informacji zawartych w tej zakładce.                                                                                   

                                                                                  Opublikowała Anna Janik