SK Europejski

Działalności Szkolnego Klubu Europejskiego
"Mała Europa" w I półroczu roku szkolnego 2014/ 2015
prowadzonego społecznie przez M. Nosewicz-Saleh

 

Wrzesień

– spotkanie organizacyjne członków klubu; propozycje do planu pracy; układanie planu; ustalenie tematyki poszczególnych sesji;

– udział w konferencji "Edukacja regionalna, europejska i obywatelska" w ŁCDNiKP.

Listopad

– organizacja uroczystości dotyczącej kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – zaakcentowanie w spektaklu okrągłych rocznic obecności Polski w Unii Europejskiej i w strukturach NATO – prezentacja multimedialna; 

– wykonanie gazetki tematycznej z okazji Święta Niepodległości; 

– ciekawostki dotyczące Niemiec: położenie geograficzne, zabytki, kuchnia, motoryzacja; Berlin – europejską stolicą kultury – sesja.

Grudzień

– świąteczne zwyczaje w wybranych krajach UE – sesja.

Styczeń

– sesje klubu poświęcone: Szwecji, Finlandii i Norwegii.

 

Ponadto

– prowadzenie lekcji kulturowych w klasach V i VI nt. Litwy;

– czytanie bajek europejskich w klasie I B (dzieci czytają dzieciom);

– udział w projekcie Comenius – przygotowanie i nagranie spektaklu o smoku wawelskim; realizacja działań projektowych zaplanowanych na I półrocze.

 

Wnioski do dalszej pracy:

– kontynuowanie działań – projekt Comenius; 

– poznawanie podczas sesji kolejnych państw członkowskich; 

– przygotowywanie uczniów do konkursów o tematyce unijnej; 

– kontynuowanie współpracy w ramach "Europy w naszej szkole".