Licznik

78156 gości było na naszej stronie

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 202 im. Jana Pawła II
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2
ul. Jugosłowiańska 2
92-720 Łódź 

tel. fax: (42) 648-41-70
tel. fax: (42) 648-47-91
tel. kom.: 697-602-004

e-mail: kontakt@zszp2.elodz.edu.pl

 Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 202 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2  z siedzibą w Łodzi.

W sprawach ochrony danych osobowych możliwy kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@zszp202.elodz.edu.pl 

Przetwarzamy dane osobowe w celach oświatowych i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo 


Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. 

uprawnione do tego organy.
Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwa realizacja usługi ani kontakt.