Hymn

Ojcze Święty

 
muz. Marlena Barszczewska
słowa: Chór ,,Wiolinki”

 1. Ojcze Święty dla Ciebie dziś śpiewamy,
nasz smutek opromienia jedna myśl,
że kiedyś tam w niebie w Ojca domu się spotkamy.
Śpiewamy dla Ciebie, dziś śpiewamy.

2. Tak długo wędrowałeś po tym świecie,
nauczałeś prostych ludzi godnie żyć.
Bez wojen, nienawiści, uprzedzeń do swych bliskich.
Nauczałeś Ojcze Święty, nauczałeś.

3. Dziękujemy za Twe wielkie poświęcenie,
które wiarę i miłość dały nam.
Pozostaniesz Ojcze Święty na zawsze w naszych
sercach, pamiętamy Ojcze Święty, pamiętamy.