Kadra

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2,

w skład, którego wchodzi:
Szkoła Podstawowa nr 202 im. Jana Pawła II
Przedszkole Miejskie nr 228

mgr Wiesława Sobczyk

Wicedyrektorzy
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2:

mgr Ewa Hoffmann
mgr Elżbieta Bednarek
mgr Agata Frączkowska

Nauczyciele kształcenia zintegrowanego: 

mgr Beata Dubel
mgr Anna Grzesiak
mgr Iwona Jacek
mgr Izabela Jagodzińska
mgr Aneta Jarzyna
mgr Bożena Kaczmarek
mgr Beata Nadarzyńska
mgr Iwona Nowak
mgr Dominika Nowakowska
mgr Agnieszka Ożga
mgr Elżbieta Potrzeszcz
mgr Barbara Szczepańska
mgr Paulina  Szewczyk-Pietrasik
mgr Dorota Szulkowska

Nauczyciele II etapu edukacyjnego: 

dr Agnieszka Leska-Dorenda – język polski, logopedia
mgr Magdalena Nosewicz-Saleh – język polski, historia
mgr Dorota Hokusz – język polski
mgr Beata Jakubowska - język polski
mgr Oliwia Plich - język polski
mgr Bożena Boleska – język angielski
mgr  Krystyna Marchel – język angielski
mgr Katarzyna Sobierajska-Sroka – język angielski
mgr Anna Gaj – język angielski
mgr Agnieszka Tomaszewska – język angielski
mgr Julita Szadkowska - język angielski
mgr Sakowicz Mariola - język niemiecki
mgr Jadwiga Stelmasiak – matematyka
mgr Mirosława Maj – matematyka
mgr Anna Żak – matematyka, technika
mgr Ilona Wiśniewska - matematyka
mgr Anna Nogacka – historia, technika, wdż
mgr Damian Sobusiak - historia
mgr Katarzyna Malarczyk – przyroda
mgr Anna Woźniak – przyroda, biologia
mgr Katarzyna Sendal - przyroda, geografia
mgr Agnieszka Pilich - chemia
mgr Aneta Toll - Czyżo - fizyka
mgr Paweł Sofiński – informatyka, etyka, wdż
mgr Agata Frączkowska – informatyka, technika
mgr Agnieszka Marosik - informatyka, zajęcia komputerowe
mgr Filip Marciniak – muzyka
mgr Rafał Dąbrowski – plastyka
mgr Siostra Marzena Albiniak – religia
lic. Jolanta Juszczyk – religia
mgr Anna Kisiel – religia
mgr Anna Kobylańska - Przybyła - religia
mgr Maria Olejniczak – wychowanie fizyczne
mgr Jacek Jędrzejczak – wychowanie fizyczne
mgr Witold Kapral – wychowanie fizyczne, piłka ręczna
mgr Frąckiewicz Magdalena - wychowanie fizyczne, świetlica
mgr Iwona Wójcik – pedagog
mgr Marlena Bartos – bibliotekarz
mgr Michał Beta – świetlica szkolna, wychowanie fizyczne
mgr Jacek Grela – świetlica szkolna
mgr Klimkiewicz Angelina - świetlica szkolna
mgr Kośmińska Anna - świetlica szkolna, logopedia
lic. Magdalena Krupa – świetlica szkolna
mgr Cezary Książek – świetlica szkolna
mgr Małgorzata Wach – świetlica szkolna, doradztwo zawodowe

Na stałe współpracuje ze szkołą:
mgr Katarzyna Kopycka – psycholog