Kalendarium

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

03.09.2018 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,
15.09.2018 - Święto szkoły
23.12.2018 - 29.12.2018 - Zimowa przerwa świąteczna,
11.02.2019 - 24.02.2019 - Ferie zimowe,
18.04.2019 - 23.04.2019 - Wiosenna przerwa świąteczna,                                                                  03.06.2019 - 07.06.2019 - Zielone szkoły,
21.06.2019 - Uroczyste zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych,
22.06.2019 - 31.08.2019 - Ferie letnie.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:


02.11.2018(piątek)
02.01.2019(środa)                                                                                                                                                                                                                                      29.04.2019(poniedziałek)                                                                                                                                                                                                                          30.04.2019(wtorek)
02.05.2019(czwartek)

 Egzamin ósmoklasisty
15.04.2019 (poniedziałek)
16.04.2019 (wtorek)
17.04.2019 (środa)

I półrocze

UROCZYSTOŚCI I IMPREZY SZKOLNE
wrzesień 2018 - Sprzątanie świata,
październik 2018 - Pielgrzymka Rodzin Szkół im. Jana Pawła II do Częstochowy,
12.10.2018 - Dzień Edukacji Narodowej,
16.10.2018 - Dzień Patrona Szkoły Jana Pawła II,
23.10.2018 - Ślubowanie klas I,
09.11.2018 - Uroczystość z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości,
21.12.2018 - Wigilie klasowe,
styczeń 2019 - Bal karnawałowy.
 

TERMINY/OCENIANIE
14.12.2018 - informacja o zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną z przedmiotu; naganną oceną  zachowania na koniec roku szkolnego,
20.12.2018 - informacja o wystawieniu ocen przewidywanych rocznych z przedmiotów i zachowania,
16.01.2019 - termin wystawienia ocen za I półrocze z przedmiotów i zachowania.