Kalendarium

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

04.09.2017 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,
23.12.2017 - 29.12.2017 - Zimowa przerwa świąteczna,
29.01.2018 - 09.02.2018 - Ferie zimowe,
29.03.2018 - 03.04.2018 - Wiosenna przerwa świąteczna,                                                                  04.06-08.06.2018 - Zielone szkoły,
22.06.2018 - Uroczyste zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych,
25.06.2018 - 31.08.2018 - Ferie letnie.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:
30.04.2018 (poniedziałek)
02.05.2018 (środa)
04.05.2018 (piątek)
01.06.2018 (piątek)

II półrocze

UROCZYSTOŚCI I IMPREZY SZKOLNE
12.02.2018 - bal karnawałowy kl. I-III,
13.02.2018 - dyskoteka - ostatki, walentynki kl. IV - VII,
15.03.2018 - finał II szkolnego konkursu "Moja ulubiona postać z komiksu",
22.03.2018 - finał Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego "Ozdoby Wielkanocne",
23.04-27.04.2018 - tydzień promocji zdrowia w tym Światowy Dzień Ziemi - (22.04.2018),
18.04.2018 - Prawa Dziecka Prawami Człowieka,
17.05.2018 - wspomnienie Patrona Szkoły Jana Pawła II (lekcje religii),
24.05.2018 - VI edycji Międzyszkolnego Konkursu Jan Paweł II papież, który pozostał człowiekiem,
30.05.2018 - IX Międzyszkolny Konkurs "Razem Zapobiegamy Pożarom".

 

TERMINY/OCENIANIE
14.05.2018 - informacja o zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną z przedmiotu; naganną oceną  zachowania na koniec roku szkolnego,
22.05.2018 - informacja o wystawieniu ocen przewidywanych rocznych z przedmiotów i zachowania,
13.06.2018 - termin wystawienia ocen rocznych z przedmiotów i zachowania.