Kalendarium

 Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

02.09.2019 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
14.09.2019 - Święto szkoły
23.12.2019 - 31.12.2019 - Zimowa przerwa świąteczna
13.01.2020 - 26.01.2020 - Ferie zimowe
09.04.2020 - 14.04.2020 - Wiosenna przerwa świąteczna
01.06.2020 - 05.06.2020 - Zielone Szkoły                 
26.06.2020 - Uroczyste zakończenie  zajęć dydaktyczno - wychowawczych
27.06.2020 - 31.08.2020 - Ferie letnie

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

14.10.2019 (poniedziałek) Dzień Edukacji Narodowej -świetlica od 7.00- 17.30
02.03.2020 (czwartek, piątek)Dni wolne od zajęć dydaktycznych-świetlica od 7.00- 17.30
12.06 2020(piątek) Dzień wolny od zajęć dydaktycznych-świetlica od 7.00- 17.30

Egzamin ósmoklasisty

21.04.2020(wtorek)-godz.9.00- język polski
22.04.2020 (środa-godz.9.00- matematyka)
23.04.2020 (czwartek)-godz.9.00-język obcy nowożytny

I półrocze

UROCZYSTOŚCI I IMPREZY SZKOLNE

wrzesień 2019 - Sprzątanie świata
październik 2019 - Pielgrzymka Rodzin Szkół im. Jana Pawła II do Częstochowy
październik 2019 - Finał VIII edycji międzyszkolnego konkursu wiedzy "Jan Paweł II - papież jako człowiek"
11.10.2019 - Dzień Edukacji Narodowej,
13.10.2019 - Dzień Patrona Szkoły Jana Pawła II
23.10.2019 - Ślubowanie klas I
08.11.2019 - Uroczystość z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości
listopad 2019 - Finał XI międzyszkolnego konkursu plastycznego "Razem zapobiegamy pożarom"
19.12.2019 - Inscenizacje bożonarodzeniowe
20.12.2019 - Wigilie klasowe,
styczeń- luty 2020 - Bal karnawałowy (poinformują wychowawcy).
 

TERMINY/OCENIANIE
11-12.12.2019 (środa, czwartek) - przekazanie informacji o ocenach przewidywanych za pierwsze półrocze
08-09.01.2020 (środa, czwartek) - przekazanie informacji o ocenach za pierwsze półrocze i realizacji zadań wynikających z planu pracy wychowawcy.