Nadanie imienia

Nadanie imienia szkoły 28 października 2005 r.

W dniu 22 czerwca 2005 r. uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi nadano Szkole Podstawowej nr 202 imię Jana Pawła II. W kościele parafialnym św. Andrzeja Boboli zostaje odprawiona uroczysta msza święta koncelebrowana przez ks. biskupa Ireneusza Pękalskiego w asyście proboszcza
ks. Waldemara Beny oraz zaproszonych gości, wśród których uczestniczyli: były proboszcz parafii Nowosolna ks. Andrzej Miłosz, budowniczy kościoła w Nowosolnej ks. Edward Wieczorek, a także księża – byli uczniowie tej szkoły: ks. Tomasz Socha, ks. Tomasz Minda, ks. Mariusz Szczęśniak.
W trakcie uroczystości został poświęcony sztandar Szkoły Podstawowej nr 202 w Łodzi.  Pierwsza strona sztandaru przedstawia herb papieski oraz słowa Jana Pawła II: „Nie lękajcie się mówić prawdy o sobie i otaczającym Was świecie”. Druga strona sztandaru przedstawia godło państwowe, a wokół niego napis: Szkoła Podstawowa nr 202 w Łodzi imienia Jana Pawła II.

Dyrektor Szkoły pani mgr Wiesława Sobczyk złożyła podziękowania organizatorom uroczystości, m.in.: Urzędowi Miasta Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Wydziałowi Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, Kurii Biskupiej w Łodzi, Przedsiębiorstwu „Inkom” z Bełchatowa - fundatorowi sztandaru, Rodzicom - fundatorom tablicy pamiątkowej, Biura Rzecznika Praw Dziecka, Radzie Osiedla Nowosolna, Ochotniczej Straży Pożarnej  Łódź-Nowosolna, Centrum Kształcenia i Turystyki „Irtom”, Zespołowi Pieśni i Tańca „Harnam”.

Wśród zaproszonych gości byli: ks. biskup Ireneusz Pękalski, ks. infułat Józef Fijałkowski, Wiceprezydent m. Łodzi Mirosław Orzechowski, pani Przewodnicząca Rady Miejskiej Iwona Bartosik, Prezes Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Sławomir Emanuel, przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Dziecka pani Agnieszka Komar-Morawska.

Tort Przemówienie gości Przemówienie gości Przemówienie gości Przemówienie gości Występ zespołu ludowego Poświęcenie tablicy pamiątkowej Składanie gratulacji Msza święta Występ chóru Poświęcenie sztandaru Przejście uczestników mszy do szkoły Przejście uczestników mszy do szkoły Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Przemówienie Dyrektora Szkoły Wiesławy Sobczyk Przemówienie gości