Pedagog

mgr Iwona Wójcik

Godziny pracy w roku szkolnym 2017/2018.

Pokój nr 10 / parter
Poniedziałek 7.45 - 8.45 i 10.00 - 13.00
Wtorek 12.00 -16.00
Środa 8.00 -12.00
Czwartek 7.40 -10.40 i 12.00 - 13.00
Piątek  8.00 - 12.00

Gabinet pedagoga

Wzory wniosków na zasiłki i stypendia szkolne (Wnioski pobierają się automatycznie)

Młodzież 

1. Analiza sytuacji szkolnej uczniów, rozpoznawanie uczniów z trudnościami szkolnymi.
2. Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej,warunków życia uczniów sprawiających trudności w realizowaniu procesu dydaktyczno-wychowawczego.
3. Realizacja obowiązków szkolnego poprzez kontrolowanie dłuższych nieobecności, informowanie o nieobecnościach nieusprawiedliwionych, rozmowy z rodzicami, wychowawcą, kuratorem sądowym, rodzinnym, prawnymi opiekunami dziecka.
4. Organizowanie:
– pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce. Zajęcia wyrównawcze.
– pomocy w wiadomościach zakresie wyrównywania i likwidowania mikro-defektów i zaburzeń rozwojowych (terapia pedagogiczna, korekcja).
– różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego (świetlica profilaktyczna).
5. W zakresie indywidualnej opieki pedagogicznej:
– Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiający się na tle niepowodzeń szkolnych.
– Udzielenie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych.
– Udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w konfliktach rówieśniczych i środowiskowych.
– Przeciwdziałanie skrajnych formom niedostosowania społecznego młodzieży.
6. Profilaktyka uzależnień i propagowanie zdrowego stylu życia.
– Program-profilaktyka antytytoniowa (Z.O.Z Miejski ośrodek Profilaktyki)
– Program edukacyjno-profilaktyczny „Ja i świat”
– Przedstawienie teatralne kl.0-III.

 

W roku szkolnym 2017/2018 w naszej szkole pełni dyżur psycholog Pani Agnieszka Sochacka.

Terminy dyżurów w I semestrze:
27.09.2017 godz. 9.00 - 12.00 /środa/
18.10.2017 godz. 9.00 - 12.00 /środa/
15.11.2017 godz. 9.00 - 12.00 /środa/
06.12.2017 godz. 9.00 - 12.00 /środa/

Nr telefonu:do PPP Łódź ul Piłsudskiego 101 :(42)674 45 88