Pedagog/Psycholog

mgr Iwona Wójcik - pedagog szkolny

Godziny pracy pedagoga pokój nr 10/parter.

Poniedziałek - 7.30 - 10.30 i 11.30 - 12.30
Wtorek - 12.00 -17.00
Środa-  8.00 -12.00
Czwartek -  7.30 -12.30
Piątek -  7.30 - 11.30

 


mgr Monika Tadeusiak – psycholog

Godziny pracy psychologa pokój nr 117/I piętro

Wtorek  9.00 - 13.00
Czwartek  13.00 - 18.00                                                                                                                            Piątek   7.30 -   9.30

Wzory wniosków na zasiłki i stypendia szkolne (Wnioski pobierają się automatycznie)

Młodzież 

1. Analiza sytuacji szkolnej uczniów, rozpoznawanie uczniów z trudnościami szkolnymi.
2. Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej,warunków życia uczniów sprawiających trudności w realizowaniu procesu dydaktyczno-wychowawczego.
3. Realizacja obowiązków szkolnego poprzez kontrolowanie dłuższych nieobecności, informowanie o nieobecnościach nieusprawiedliwionych, rozmowy z rodzicami, wychowawcą, kuratorem sądowym, rodzinnym, prawnymi opiekunami dziecka.
4. Organizowanie:
– pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce. Zajęcia wyrównawcze.
– pomocy w wiadomościach zakresie wyrównywania i likwidowania mikro-defektów i zaburzeń rozwojowych (terapia pedagogiczna, korekcja).
– różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego (świetlica profilaktyczna).
5. W zakresie indywidualnej opieki pedagogicznej:
– Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiający się na tle niepowodzeń szkolnych.
– Udzielenie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych.
– Udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w konfliktach rówieśniczych i środowiskowych.
– Przeciwdziałanie skrajnych formom niedostosowania społecznego młodzieży.
6. Profilaktyka uzależnień i propagowanie zdrowego stylu życia.
– Program-profilaktyka antytytoniowa (Z.O.Z Miejski ośrodek Profilaktyki)
– Program edukacyjno-profilaktyczny „Ja i świat”
– Przedstawienie teatralne kl.0-III.

 

W roku szkolnym 2018/2019 w naszej szkole pełni dyżur psycholog Pani Agnieszka Sochacka.

Terminy dyżurów w I półroczu:
31.10.2018 godz. 9.00 - 12.00 /środa/
21.11.2018 godz. 9.00 - 12.00 /środa/

Nr telefonu:do PPP Łódź ul Piłsudskiego 101 :(42)674 45 88