Aktywna Tablica 2019

Wyposażenie szkoły w tablice interaktywne daje szansę na edukację na poziomie XXI wieku. Społeczeństwo cyfrowe - to realia egzystencji i funkcjonowania naszych uczniów, dlatego też przed edukacją wyzwanie - wychodzić naprzeciw, dotrzymywać kroku postępowań w zakresie nowoczesnych technologii informatycznych. 

W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 202 w Łodzi realizujemy rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych "Aktywna tablica".

Efekty sposobu nauczania i uczenia się:

 • zaangażowanie uczniów poprzez zwiększenie dynamiki lekcji i oddziaływania na wiele zmysłów,
 • znacznie większa różnorodność wykorzystanych materiałów edukacyjnych w czasie lekcji,
 • możliwość szerszego doboru materiałów do indywidualnych potrzeb uczniów,
 • dostęp do różnorodnych programów i bieżących informacji znajdujących się w komputerze i internecie.

W ramach realizacji programu rządowego wzięliśmy udział w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli TIK w nauczaniu pod nazwą "Aktywna tablica w łódzkich szkołach" współpracując ze szkołami SP 168, SP 205, SP 192, SP Stowarzyszenia Oświatowego Twoja Szkoła.

Sposoby realizacji:

 • wymiana poglądów i doświadczeń,
 • dzielenie się przykładami dobrych praktyk - lekcje modelowe,
 • uczestniczenie w wydarzeniach VI Weekend z technologią informacyjną w ŁCDNiKP,
 • stosowanie TIK w procesie edukacyjnym na każdym etapie edukacyjnym.

W Szkole Podstawowej nr 202 odbyła się lekcja modelowa z elementami oceniania kształtującego, korelująca geografię z językiem niemieckim "Wielobarwność krajów Europy".

Celem ogólnym było popularyzowanie wiedzy o krajach Europy. Kryteria sukcesu/ Ma Co Be ZU to:

ugruntowanie wiedzy nt. walorów turystycznych Europy i posługiwania się w języku niemieckim podstawowymi pojęciami związanymi z geografią Europy.Na lekcji wykorzystano komputer, rzutnik multimedialny, tablice multimedialne i inne.

W ramach programu "Aktywna tablica" zrealizowany został blok lekcji, które dały możliwość prezentowania umiejętności informatycznych uczniów II etapu edukacyjnego:

 • tworzenie bloków w programie Scratch,
 • zgadywanie liczb w programie Scratch,
 • gry w Scratchu.

Uczniowie wykorzystali aplikacje, które rozwijały logiczne myślenie i kreatywność.

                                                                  wicedyrektor Elżbieta Bednarek

                                                                   Opublikowała Anna Janik